Bøger

Kystnære områder. Noveller, 112 s., Borgens Forlag. Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen

kystnære_omraader_omslag_forside_large

Boks – Nitten historier. Prosa, 102 s., Borgens Forlag. Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen

boks_omslag_forside_large

En verden til forskel. Digte, 40 s., Borgens Forlag. Omslag: Annemette Larsen

en_verden_til_forskel_omslag_forside_large

Det meste er sandt. Digte, 52 sider, Borgens Forlag. Omslag: Berit Jensen

det_meste_er_sandt_omslag_forside_large

Tusind meter til lykken – Hvad man bør vide om cykelløb og Tour de France, 134 s., Borgens Forlag. Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen

tusind_meter_til_lykken_omslag_forside_large